lunes, 4 de enero de 2016

borsa de treball de vigilant municipal. Ajuntament de La Canonja (Tarragona)

El Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 296, de data 23 de desembre de 2015, publica les Bases per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal, de places de vigilant municipal, en règim funcionarial interí o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
El termini per presentar sol·licituds finalitza als 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. {del 5 al 19 de gener de 2016, a.i.}
Els anuncis successius que es derivin de la present convocatòria es publicaran al tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal http://www.lacanonja.cat/

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia