miércoles, 3 de febrero de 2016

1 conserge. Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona ANUNCI sobre provisió d'una plaça de conserge.
Mitjançant la Resolució de la Vicepresidència de l'organisme de data 3 de desembre de 2015, s'han aprovat les bases que han de regir la selecció d'un lloc de treball de conserge, en règim laboral per l'organisme autònom “Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.”
Les bases de la seva convocatòria han estat publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb data 7 de desembre de 2015, amb el número de BOP 235, i número d'anunci 11452.
A partir del dia següent al de la data de publicació del present anunci, s'obre el termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds, de conformitat amb la base tercera de la pròpia convocatoria. {del 4 al 23 de febrer de 2016, a.i.}  www.cmg.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia