lunes, 1 de febrero de 2016

Premi de Disseny de Cartells Commemoratius de la Celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana. 2016.

Primer. Objecte Convocar per a l’exercici 2016 el Premi de Disseny de Cartells Commemoratius de la Celebració del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, a la Comunitat Valenciana regulat per l’Orde 9/2015, de 29 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
Segon. Participants Podran participar les persones físiques, majors d’edat, residents a la Comunitat Valenciana, de forma individual o formant equip, podent presentar tres dissenys com a màxim.

Quart. Premis 1. Es concedirà un primer premi de 2.000 euros i dos accèssits de 1.000 euros cada un.
2. L’import dels premis estarà subjecte a la retenció de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que marca la Llei, i es formalitzarà per mitjà de transferència bancària en un únic pagament.
3. Es podran concedir mencions especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho mereix, a consideració del jurat.
4. L’entrega dels premis podrà realitzar-se en un acte públic organitzat per la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.
Cinquè. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 1. El termini de presentació començarà l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 13 de febrer de 2016.
2. Els cartells originals i la documentació que els acompanya es presentaran preferentment en qualsevol dels registres de les seus de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere d’Alacant (Rambla Méndez Núñez 41, 03002), Castelló de la Plana (c/ Ensenyament, núm. 10, 12001) o València (c/ Castán Tobeñas, núm. 77, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 4, 46018), o en qualsevol dels llocs que, amb caràcter general, reconeix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Este espacio es para dejar tu opinión, y para que tod@s podais colaborar en las mejoras de este servicio de la Agrupación Socialista de Xàbia